S n ph m

      
      

Ti p th s n ph m trong c n c, xu t kh u sang Châu Âu, và nhi u qu c gia

      
        

V chúng tôi

      
      
        

Thiên Tân Huaxushengtai Công ngh Công ty TNHH n m m t n i p, Thiên Tân Binhai New Area. Công ty ã c c ng hi n cho nghiên c u và phát tri n c s s n xu t nh gi t b ng t i t khi thành l p. Công ty chúng tôi có 10 n m s n xu t và xu t kh u kinh nghi m trong l nh v c t i nh gi t. ã phát tri n v i m t th ng hi u m i cho dây chuy n s n xu t ng d n th y t nh ph ng ST, v i m t lo t các quy n s h u trí tu và có hàng ch c s n ph m ã trao nhi u b ng sáng ch qu c gia. [Xem thêm <]>

      
           
    
      
          
 •             
             
      
        

Gi y ch ng nh n HONORARY

      
      
          
 •         
 •         
 •         
 •         
 •         
 •       
    
    
      
        

H I TH O

      
     

Liên Bây giờ

Thiên Tân Huaxushengtai Công nghệ Công ty TNHH

Địa chỉ: Đường Citic, khu công nghiệp Zhongtang ở quận Dagang, khu vực mới Thiên Tân Binhai

Liên hệ: Bảo Phong

Thư điện tử: huaxushengtai@163.com

Điện thoại: +86-22-63832001

Web: http://www.hxstdripgroup.com

Truyền thôngBản quyền © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.Điện thoại: +86-22-63832001