Gi i thi u

Trang chủ > Gi i thi u

Gi i thi u công ty

Công ty TNHH công ngh Thiên Tân Huaxushengtai n m m t n i p, Thiên Tân Binhai New Area. Công ty ã c c ng hi n cho nghiên c u và phát tri n c s s n xu t nh gi t b ng t i t khi thành l p. Công ty chúng tôi có 10 n m s n xu t và xu t kh u kinh nghi m trong l nh v c t i nh gi t. ã phát tri n v i m t th ng hi u m i cho dây chuy n s n xu t ng d n th y t nh ph ng ST, v i m t lo t các quy n s h u trí tu và có hàng ch c s n ph m ã trao nhi u b ng sáng ch qu c gia. Hàng ch c dây chuy n s n xu t ang ch y trong và ngoài n c s n xu t h n 5 t d m b ng keo t i nh gi t, thu c nh ng l i khen ng i trong và ngoài n c.

2 (002) .jpg 3.jpg


 1.jpg

D ch v sau bán hàng chuyên nghi p. Chúng tôi ã thi t l p m t h th ng qu n lý c chu n hóa và có h th ng. Chúng tôi c ng có i ng k thu t chuyên nghi p, nh ng ng i chuyên v kinh nghi m th c t phong phú cung c p các gi i pháp r c r , cung c p cho khách hàng c a chúng tôi v i d ch v ch t l ng hàng u và h tr k thu t kh thi. Khách hàng trên toàn qu c c chào ón nhi t li t ng h chúng tôi.

< p="">


Img src = "/ Content / upload / 2017225611 / 201705231410017222588.jpg" title = "3 (001) .jpg" width = "360" height = "480" alt = "3 (001) .jpg" style = "tr ng- Không gian: bình th ng, chi u r ng: 360px; chi u cao: 480px; "/>


    (001) .jpg & nbsp;


 CCI20161019 (001) .jpg 1 (001) .jpg 2 (001) .jpg


 3 (001) .jpg 6 (001) .jpg 5 (001) .jpg


 4 (001) .jpg 7 (001) .jpg 8 (001) .jpg


 9 (001) .jpg 10 (001) .jpg 12 (001) (001) .jpg

13 (001) (001) .jpg 11 (001) .jpg 14 (001) .jpg


 16 (001) .jpg 15 (001) .jpg 17 (001) .jpgBản quyền © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.Điện thoại: +86-22-63832001