Tri n lãm

Trang chủ > Tri n lãm > Nội dung
Khái niệm tiết kiệm nước và tưới tiêu hiệu quả cao
May 19, 2017

Với việc cải tiến công nghệ cà chua nhà kính liên tục, cà chua chất lượng cao đang nổi lên, nhưng làm thế nào để sử dụng phương pháp tưới tiết kiệm nước để tiết kiệm chi phí. Trong nghiên cứu thủy lợi không đầy đủ trong quá khứ, nhiều hơn hoặc xem xét từ góc độ của vấn đề tiết kiệm nước và sản xuất, thông qua các giai đoạn khác nhau của nhu cầu nước và sự phát triển khác nhau và đặc điểm sinh lý của đất, cây trồng được đề xuất để giữ tỷ lệ quang hợp cao hơn và Tránh tràn nước tiêu chuẩn. Chất lượng tưới tiết kiệm nước khác với thủy lợi truyền thống.

Hệ thống tưới tiêu tiết kiệm nước hiệu quả cao được định nghĩa từ năng suất chất lượng cây trồng phản ứng của cơ chế sinh lý nhằm đáp ứng việc lựa chọn dựa trên chỉ số chất lượng nước nhạy cảm để đạt được mục tiêu tiết kiệm nước, năng suất và chất lượng cao thông qua điều tiết nước Trong các giai đoạn tăng trưởng khác nhau. Việc xác định chỉ số cà chua nhà kính đòi hỏi sự cân bằng giữa sản lượng cà chua cao và tiết kiệm nước và chất lượng của mối quan hệ, để đảm bảo sản lượng ở một mức độ nhất định, đồng thời phải tính đến hiệu quả và nâng cao chất lượng sử dụng nước hoặc để đảm bảo Tiêu chuẩn chất lượng theo tiền đề, càng nhiều càng tốt để cải thiện năng suất với nước ít đầu vào, để có được lợi ích kinh tế cao, phối hợp để đạt được tiết kiệm nước, năng suất cao và chất lượng cao của ba.
Bản quyền © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.Điện thoại: +86-22-63832001