Tri n lãm

Trang chủ > Tri n lãm > Nội dung
Vấn đề cần chú ý trong việc lọc thiết bị tưới nhỏ giọt
Nov 05, 2018

Nếu sử dụng bộ lọc cát, cần tiến hành kiểm tra toàn diện sau mùa tưới. Nếu có nhiều cát hoặc bụi bẩn, cát lọc nên được làm sạch triệt để và cát mới cần được thêm vào khi cần thiết. Bộ lọc cũng nên được làm sạch trong thời gian. Vào mùa đông, nước trong bộ lọc phải được làm trống, nếu không thiết bị sẽ bị đóng băng khi đóng băng.

Bộ lọc nên được lắp đặt theo hướng dòng chảy. Khi sử dụng bộ lọc màn hình, sau mỗi lần tưới, nắp bộ lọc phải được lấy ra để xả, và các bộ phận bị hỏng phải được thay thế. Vào cuối mùa thủy lợi, các phần tử lọc phải được loại bỏ kịp thời để làm sạch kỹ lưỡng và các thành phần phải được duy trì hoàn toàn.

Water Saving PE Inline Drip Irrigation TapeBản quyền © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.Điện thoại: +86-22-63832001