Tri n lãm

Trang chủ > Tri n lãm > Nội dung
May 19, 2017

M t s ng i tính toán theo dày c a t ng, nh ng úng h n, chúng nên c chia cho dòng ch y. Knight Faye M cho bi t anh hi m khi s n xu t h th ng t i nh gi t, gi t n c t i nh gi t b i vì Knight Faye M không ph thu c vào kho ng cách nh gi t hay giá bán cao h n; Trong khi T-Tape và Roberts nói anh ta chuyên s n xu t n c t i nh gi t, l l c nh gi t c a h , dòng ch y v i khoang thoát n c là m t b ng giá không liên t c, b i vì t h n các c a hàng n c dày c h n. >Bản quyền © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.Điện thoại: +86-22-63832001