Tri n lãm

Trang chủ > Tri n lãm > Nội dung
Những cách phổ biến để bón phân thông qua các hệ thống tưới nhỏ giọt là gì?
May 19, 2017

Theo hệ thống tưới nhỏ giọt có thể áp dụng nhiều phương pháp thụ tinh. Các phương pháp thường được sử dụng là phương pháp phân bón áp suất tự nhiên, phương pháp hút bơm, phương pháp phân bón bơm, phương pháp bón phân phân bò, phương pháp thụ tinh Venturi, phương pháp thụ tinh theo tỉ lệ vv .. Sơn Đông triệu Công ty TNHH Công nghệ Thuỷ lợi Tiết kiệm Các phương pháp bón phân cụ thể, tư vấn chuyên nghiệp hoặc tham khảo thêm thông tin chi tiết.Bản quyền © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.Điện thoại: +86-22-63832001