Tin t c

Trang chủ > Tin t c > Nội dung
Phân loại các đai thủy lợi nhỏ giọt
May 19, 2017

Nước tưới nhỏ giọt là phương pháp tưới chính xác, sử dụng hệ thống ống dẫn áp suất thấp, nước trực tiếp vận chuyển đến đồng ruộng và sau khi lắp đặt trong giọt nước mao mạch, tưới nhỏ giọt hoặc lỗ vòi, nước sẽ nhỏ giọt đồng đều và từ từ đổ nhỏ vào ruộng Đất củ, rễ cây phát triển nhiều nhất thường duy trì độ ẩm, nước, phân bón, khí, nhiệt, vi sinh vật đất, luôn ở trong điều kiện tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho năng suất ổn định. Vành đai tưới nhỏ giọt được chia thành vách mương tưới nhỏ giọt, ống tưới nhỏ giọt tưới, ống tưới tưới nhỏ giọt và đường thủy lợi nhỏ giọt.
Bản quyền © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.Điện thoại: +86-22-63832001