Tin t c

Trang chủ > Tin t c > Nội dung
Li Keqiang đã đưa ra Hướng dẫn quan trọng về Viễn thông Quốc gia Về Bảo tồn Nước và Xây dựng Bảo tồn Nước Trong Mùa đông và Mùa xuân
Nov 10, 2017

Các cuộc điện thoại quốc gia về xây dựng thủy lợi và bảo vệ nguồn nước vào mùa đông và mùa xuân đã được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 11. Li Keqiang, thành viên của Uỷ ban Thường vụ Bộ Chính trị của Uỷ ban Trung ương CPC và Thủ tướng của Hội đồng Nhà nước, đã đưa ra những hướng dẫn quan trọng. Cần nhấn mạnh rằng tăng cường xây dựng cơ bản thủy lợi và thủy lợi là yêu cầu cấp bách và đảm bảo cơ bản cho việc cải cách cơ cấu nông nghiệp và thực hiện nông nghiệp mạnh, đem lại lợi ích cho nông dân và nông dân giàu có. Từ ngày 18/8, tất cả các địa phương, các sở, ngành thực hiện nghiêm túc việc Trung ương Đảng, Hội đồng Nhà nước quyết định triển khai, phát huy công trình thuỷ lợi và đạt được những kết quả đáng khích lệ, thực hiện nông nghiệp, nông dân tiếp tục tăng năm sau thu hoạch, sự phát triển của nền kinh tế nông thôn và xã hội tạo ra sự hỗ trợ mạnh mẽ. Hy vọng để nghiên cứu kỹ lưỡng và thực hiện tinh thần của đảng mười chín, với đặc điểm xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa của Xi Jinping kỷ nguyên mới như hướng dẫn, nghiêm túc thực hiện các khái niệm phát triển mới, tập trung vào việc thực hiện các chiến lược của revitalizing đất nước và thúc đẩy giảm nghèo, tăng cường cải cách toàn bộ giá nước nông thôn làm trọng tâm, huy động toàn bộ lực lượng xã hội nói riêng là phần lớn nông dân thực hiện công tác xây dựng và quản lý hàng ngày, mạng lưới và hệ thống quản lý nước, thành lập Ban xây dựng thuỷ lợi ngắn, nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp toàn diện, năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và khả năng bảo tồn sử dụng tài nguyên nước và có những đóng góp mới để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, các xã hội khá toàn diện.


Wang Yang, thành viên của Uỷ ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Phó Thủ tướng của Hội đồng Nhà nước, đã tham dự cuộc họp và phát biểu. Ông nhấn mạnh rằng thủy điện mùa đông xây dựng teleconference là đảng của mười chín sau khi Hội đồng Nhà nước tổ chức hội nghị quốc gia đầu tiên phản ánh chung thư ký Xi Jinping đặt các yêu cầu liên quan trong "ba nông thôn" công việc ưu tiên trong số các ưu tiên, tuân thủ nông nghiệp và phát triển nông thôn ưu tiên trong báo cáo năm 19, là một biện pháp thiết thực để thực hiện tinh thần của đảng mười chín. Tất cả các địa phương, ngành cần tăng cường nỗ lực, hoàn thiện hệ thống, cơ chế, phấn đấu giải quyết các vấn đề nổi cộm về phát triển không cân đối tài nguyên nước, đảm bảo thực hiện chiến lược triển khai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cuộc họp cũng về sản xuất nông nghiệp hiện tại, mua lại đồng cỏ mùa thu và công tác phòng chống cháy rừng của triển khai.

Bản quyền © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.Điện thoại: +86-22-63832001