Tin t c

Trang chủ > Tin t c > Nội dung
Sự phát triển của các quỹ bảo tồn nguồn nước được ban hành trước năm 2018 Hơn 90% hoạt động hỗ trợ nước đổ đầy
Nov 28, 2017

Bộ Tài chính yêu cầu tất cả các địa phương phải quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đẩy nhanh việc phát triển thuỷ lợi, phân bổ ngân sách đã ban hành, tăng cường phối hợp các nguồn vốn, tăng cường các khu vực hỗ trợ của Lào, tăng cường quản lý, tăng cường thực hiện ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Bản quyền © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.Điện thoại: +86-22-63832001