Tin t c

Trang chủ > Tin t c > Nội dung
Ba dự án bảo tồn nguồn nước cổ đại ở Trung Quốc đã tuyên bố thành công trong dự án thủy lợi thế giới
Nov 28, 2017

Di sản kỹ thuật thủy lợi và di sản văn hoá thế giới, di sản thiên nhiên, di sản nông nghiệp được biết đến như là di sản thế giới, là Ủy ban Quốc tế để lựa chọn từ năm 2014 và dự án di sản thế giới. Các tiêu chí lựa chọn chặt chẽ hơn, phải đáp ứng được việc xây dựng trong hơn 100 năm kỹ thuật tưới tiêu trong thiết kế kỹ thuật, xây dựng, công nghệ và các khía cạnh khác trước thời điểm của nó. Hiện nay, 10 Thiểm Tây, Zheng Guoqu và Dongfeng Weirs ở Tứ Xuyên đã được tuyên bố thành công, cộng thêm 3 ứng dụng thành công. Trung Quốc có 13 di sản dự án thuỷ lợi thế giới.
Bản quyền © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.Điện thoại: +86-22-63832001