Tin t c

Trang chủ > Tin t c > Nội dung
Thiết bị tưới nhỏ giọt là gì?
May 19, 2017

Thiết bị tưới nhỏ giọt bao gồm: nhỏ giọt trên ống, giọt nước tưới nhỏ giọt, ống tưới nhỏ giọt. Hệ thống tưới nhỏ giọt có loại vá liên tục, loại đường nối, kiểu tường đôi và loại nhúng. Chia sẻ với loại ống khảm và loại ống tưới nhỏ giọt. Thiết bị tưới nhỏ giọt cũng được chia thành các loại bồi thường không áp suất và bồi thường áp lực. Thiết bị tưới nhỏ giọt được sử dụng chủ yếu trong các cây trồng có giá trị kinh tế rộng và có giá trị kinh tế cao nếu cây, bông, khoai tây, rau, vườn ươm, cây nhà kính như cây trồng thủy lợi, lâm nghiệp, vườn cây và cây bụi, hoa và các cây trồng khác trong thủy lợi. Công nghệ tưới nhỏ giọt có thể tiết kiệm nước, công việc, phân bón, năng suất cao, chất lượng cao. Hệ thống tưới nhỏ giọt phải được lọc và trang bị các dụng cụ phân bón.
Bản quyền © Tianjin Huaxushengtai Technology Co., Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.Điện thoại: +86-22-63832001